• |
  • |
  • ۲۰:۰۲ - پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
۰
.
.
.
.
.

تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۹۷-۹۶

انتخاب واحد دانشجویان

97/4/16 لغایت 97/4/21

شروع کلاسها

97/4/23

حذف و اضافه

-

پایان کلاسها

97/5/31

امتحانات پایان ترم

97/6/3 لغایت 97/6/7

تعداد هفته های آموزشی

6 هفته

 

رشته‌های تحصیلی