• |
  • |
  • ۰۰:۱۵ - دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۸-۹۷

انتخاب واحد دانشجویان

۹۷/۱۱/۶ لغایت ۹۷/۱۱/۱۱

شروع کلاسها

۹۷/۱۱/۱۳

حذف و اضافه

۹۷/۱۱/۲۷ لغایت ۹۷/۱۲/۲

پایان کلاسها

۹۸/۳/۲۳

امتحانات پایان ترم

۹۸/۳/۲۵ لغایت ۹۸/۴/۶

تعداد هفته های آموزشی

۱۶ هفته

 

رشته‌های تحصیلی