• |
  • |
  • ۱۴:۲۰ - شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷
۰
.
.
.
.
.

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۸-۹۷

انتخاب واحد دانشجویان

۹۷/۶/۱۰ لغایت ۹۷/۶/۲۱

شروع کلاسها

۹۷/۶/۲۴

حذف و اضافه

۹۷/۷/۱۲ لغایت ۹۷/۷/۷

پایان کلاسها

۹۷/۱۰/۱۳

امتحانات پایان ترم

۹۷/۱۰/۱۵ لغایت ۹۷/۱۰/۲۷

تعداد هفته های آموزشی

۱۶ هفته

 

رشته‌های تحصیلی