• |
  • |
  • ۰۱:۲۳ - شنبه ۰۴ فروردین ۱۳۹۷

معرفی دانشکده

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۷-۹۶

انتخاب واحد دانشجویان

۹۶/۱۱/۰۷ لغایت ۹۶/۱۱/۱۲

شروع کلاسها

۹۶/۱۱/۱۴

حذف و اضافه

۹۶/۱۱/۲۸ لغایت ۹۶/۱۲/۰۳

پایان کلاسها

۹۷/۰۳/۲۴

امتحانات پایان ترم

۹۷/۰۳/۲۷ لغایت ۹۷/۰۴/۰۷

تعداد هفته های آموزشی

۱۶ هفته