پرسش‌های متداول


چگونه دانشجو میتواند از وضعیت تحصیلی خود ،واحدهای گذرانده و واحدهای باقیمانده مطلع گردد؟

هردانشجو موظف است بعد از پایان هر ترم وضعیت نمرات خود را از طریق وب سایت (پروفایل دانشجویی) بررسی نماید و در صورت تمایل ضمن اخذ کارنامه کلی از  وب سایت و تطبیق آن با چارت کلی دروس خود، از تعداد واحد های گذرانده و باقیمانده مطلع گردد و در صورت داشتن هرگونه سوال در این رابطه به کارشناس آموزش یا به گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.

شرایط اخذ درس کارآموزی  چیست؟

در صورتی که دانشجویان دوره کاردانی بااحتساب دروس پیش نیاز حداقل ۵۰ واحد درسی را بگذرانند مجاز به اخذ درس کارآموزی هستند (در برخی رشته ها طبق سرفصل درترم آخر باشند)
 دانشجو  همراه با درس کارآموزی نمی تواند بیش از ۱۶ واحد درسی انتخاب نماید (بجز ترم آخر).

معادلسازی دروس به چه صورت می باشد؟

در صورتی که دانشجو قبل ازورود به تحصیلات دانشگاه دروسی را دردانشگاه آزاد اسلامی و یا مؤسسه آموزش عالی دیگری که مورد تأییدوزارت علوم باشد؛ گذرانده باشد،می تواند دروسی را که از نظر سر فصل و محتوی حداقل ۸۰% تشابه به سر فصل جدید داشته باشد و تعداد واحد درس در رشته ی قبلی با رشته ی جدید یکسان باشد؛ معادلسازی می گردد. لازم به ذکر است نمره درس مورد نظر برای مقطع کاردانی و کارشناسی نباید از ۱۲کمتر  و برای مقطع کارشناسی ارشد نباید از ۱۴ کمتر و در دوره دکتری کمتراز ۱۶ باشد.

حداکثرسنوات مجاز تحصیلی برای هر مقطع را مشخص کنید.

طبق آخرین بخشنامه حوزه محترم نظام وظیفه عمومی  حداکثر سنوات تحصیلی برای دانشجویانِ مشمول در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته (۵ ترم) وکارشناسی ارشد ناپیوسته (۶ ترم) و برای کارشناسی پیوسته  (۱۰ ترم) می باشد و برای مقطع دکتری (۹ ترم) است.
در ضمن میزان سنوات تحصیلی برای دانشجویان  غیر مشمول(خانم ها و...) طبق آئین نامه ها و بخشنامه های آموزشی تصمیم گیری می شود.

در صورتی که دانشجو معرفی به استاد اخذ نماید تاریخ فارغ التحصیلی ایشان چه تاریخی است؟

طبق بخشنامه شماره ۴۲/۷۵۷۳۳ مورخه ۹۳/۱۲/۱۰زمان اعلام نمره درس یا دروس مذکور، تاریخ فراغت از تحصیل است.

شرایط اخذ دروس معرفی به استاد (۲۰) چگونه است؟

 طبق آخرین بخشنامه در صورتی که دانشجو کلیه دروس دوره را با موفقیت بگذراند و حداکثر ۸ واحد درسی نظری باقیمانده داشته باشد می تواند درس یا دروس مورد نظر را خارج از تقویم دانشگاهی از طریق معرفی به استاد بگذراند.(دروس عملی نظری در صورتیکه نمره ردی داشته باشد یا در سر جلسه امتحان غیبت داشته باشد)

شرایط اخذ دروس پیش نیاز با درس وابسته چگونه است؟

در صورتی که دانشجو  از یک درس پیش نیاز نمره قبولی کسب نکند یا پس از شرکت در کلاسها در امتحان شرکت ننماید درصورت تایید گروه ، می تواند درس پیش نیاز را به همراه درس وابسته به صورت همزمان اخذ نماید.

اخذ مرخصی تحصیلی دانشجو به چه صورت است؟

دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در طول تحصیل مجازبه اخذ ۲ ترم ودانشجویان دوره کارشناسی پیوسته در طول تحصیل مجازبه اخذ ۴ ترم مرخصی تحصیلی می باشند.مرخصی تحصیلی برای دانشجویا ن کارشناسی ارشد طبق آیین نامه آموزشی ۱ ترم می باشد.

 حضور وغیاب دانشجو در کلاس درس چگونه است؟

دانشجو موظف به شرکت در ۱۶ جلسه کلاس هر درس می باشد در صورت غیبت وی تا ۳ جلسه موجه و بیش از ۳ جلسه باعث محرومیت دانشجو از شرکت در امتحان میشود.

شرایط اخذ دروس برای جبران معدل راشرح دهید.

: اگر دانشجویی(کاردانی و کارشناسی) بعد از گذراندن کلیه دروس دوره ،میانگین کل نمراتش کمتر از ۱۲ باشد موظف به اخذ مجدد تعدادی از دروسِ خود، برای جبران معدل می باشد .و دانشجویی که میانگین نمراتش بیش از ۱۲ میباشد وتمایل دارد میانگین نمرات خود را افزایش دهد  .می توانند از این ماده استفاده نماید.
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نیز در صورتی که قبل از دفاع از پایان نامه خود میانگین نمراتشان کمتر از ۱۴ باشد باید از قانون جبران معدل استفاده نمایند.

آیا تحصیل در دو محل دانشگاهی امکان پذیر است؟

دانشجو همزمان حق ادامه تحصیل در بیش از یک رشته را ندارد . در صورت تخلف از ادامه تحصیل محروم و موظف و به پرداخت هزینه انصراف می باشد.

تعداد واحدهای انتخابی در ترم تابستان امسال (تابستان ۱۳۹۶) چه میزان است؟

بر اساس بخشنامه شماره ۳۰/۱۳۷۳۴ مورخ ۹۶/۳/۲ حداکثر تعداد واحد انتخابی (بدون وصایا و قرآن کریم) برای دوره های کاردانی و کارشناسی:   ۸ واحد درسی

تغییر رشته در دانشگاه آزاد اسلامی چگونه است؟

تغییر رشته تحصیلی صرفاً با شرکت در آزمون مجدد امکان پذیر می باشد.

چنانچه دانشجویی 2 درس همنیازراباهم اخذ نمایدو یکی از آنها را نگذراند،وضعیت درس دیگر چگونه است؟

مردودی در یکی از دروس هم نیاز باعث حذف درس دیگر نمی شود ویا به عبارتی نمرات دروس همنیاز مستقل از هم میباشد ولی این دروس هنگام اخذ باید هم زمان اخذ گردند.

اقداماتی که دانشجویان ترم آخر موظف به انجام آن می باشند چیست؟

: دانشجویی که در ترم آخر مشغول به تحصیل می باشد موظف است نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام نماید (ارائه اصل مدرک پایه – اصل تاییدیه تحصیلی مدرک پایه  و اصل ریزنمرات مقطع قبلی) 

در صورتی که دانشجو نسبت به نمره اعلام شده پایان ترم اعتراض داشته باشد چگونه پیگیری نماید؟

هر دانشجو در صورتی که نسبت به نمره اعلام شده خود اعتراض دارد می تواند حداکثر یک هفته بعد از اعلام نمره ،اعتراض خودرا از طریق وب سایت (پروفایل دانشجویی) اعلام نماید در صورت وارد بودن اعتراض از نظر استاد  و با تصویب شورای آموزشی گروه و دانشکده ، در شورای آموزشی دانشگاه مطرح میشود.

در خصوص اقدامات دانشجو برای شرکت در امتحانات توضیح دهید.

: هر دانشجو موظف است بر اساس اطلاعیه اعلام شده از طرف آموزش قبل از شروع امتحانات نسبت به دریافت کارت  ورود به جلسه اقدام نماید بدیهی است داشتن کارت ورود به جلسه در جلسه امتحان الزامیاست.ضمناً هر دانشجو بعد از حضور در جلسه امتحان موظف به امضاء لیست حضور و غیاب می باشد در غیر این صورت دانشجو غایب محسوب می شود .

نمرات تاچند روز پس از امتحان مشخص می گردد؟

اساتید محترم  موظفند حداکثر تا 7 روزپس از امتحان هر درس (درس نظری و یا دروس عملی)،  نمرات دانشجویان را تحویل اداره امتحانات داده تا وارد وب سایت گردد.

شرایط اخراجی دانشجو را شرح دهید.

دانشجو، در صورت مشروطی بیش از حد ویا اتمام سنوات آموزشی مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاه نیست.

نحوه اخذ گواهی اشتغال به تحصیل(معرفی نامه) چگونه است.

گرفتن گواهی اشتغال به تحصیل با مراجعه به دفتر امور دانشجوئی مستقر در دانشکده امکان پذیر می باشد .

تاریخ امتحان معرفی به استاد چه زمانی می باشد؟

تاریخ امتحان معرفی به استاد  معمولاً  پایان هر ماه ( غیر از ماههایی که امتحانات پایان ترم برگزار می شود) می باشد و حدود۲۰ روز قبل از امتحان معرفی به استاد از طریق وب سایت دانشگاه اعلام میگردد.

در مورد ماده ۵۵ توضیح دهید.

: در صورتی که تعدادی از دروس دانشجو (کاردانی وکارشناسی) در یک ترم ارائه نشود دانشجو می تواند حداکثر ۱۱ واحد درسی خود را فقط در یک نیمسال در واحدهای دانشگاهی دیگر بگذراند.

آیا گذراندن درس وصایای امام (ره) اجباری است ؟

همه دانشجویان در تمام رشته ها و مقاطع تحصیلی ملزم به گذراندن درس وصایای امام (ره) هستند مگر آنکه این درس را در یکی از مقاطع قبلی گذرانده باشند.

نمره قبولی در درس قرآن کریم در هرمقطع تحصیلی چگونه است؟

نمره قبولی درس قرآن کریم  در همه مقاطع تحصیلی ۱۲ می باشد.

دانشجویان کاردانی (برادران) که سربازی نرفته اند و وارد ترم ۶ می شوند برای اخذ مجوز مشمولین چه کاری باید انجام دهند تا امکان واحد گیری و ادامه تحصیل داشته باشند؟

در صورت گذراندن ۵۰ واحد درسی باید جهت اخذ مجوز ابتدا به کارشناس گروه خود مراجعه و پس از اخذ مجور کمیسیون موارد خاص به امور مشمولین مستقر در واحد یادگار امام مراجعه نمایند. 

  ترم آخر شامل چه ترمی می شود و چه شرایطی دارد؟

   الف- ۲۴ واحد به جزء وصیت و قرآن کریم مانده باشد ترم آخر محسوب می شود.

                     ب- رعایت پیش نیاز لازم نیست.

       پ- در نیمسال دوم و تابستان اگر ۲۴ واحد باقیمانده داشته باشد مجموعاً ترم آخر به حساب می آید و اگر دانشجو در نیمسال اول مشروط شده باشد می تواند در نیمسال دوم و تابستان ۲۴واحد را بدون رعایت  پیش نیاز انتخاب نماید.

         ت- طی توضیحات بند ۳ می تواند در نیمسال عادی ۲۰ واحد انتخاب نماید و ۴ واحد بعدی را در ترم  بعد یا تابستان بدون رعایت پیش نیاز  معرفی به استاد بگیرد.

مدارک لازم جهت ثبت نام در دانشگاه چیست؟

  الف : اصل شناسنامه و اصل کارت ملی به همراه ۳ سری تصویر از همه صفحات آنها

ب: عکس۴*۳ (۱۲قطعه) 

ج: اصل مدرک پایه بسته به نوع مقطع تحصیلی دانشگاهی به همرا سه سری تصویر از آن 

د: مدرک نظام وظیفه مختص برادران

نحوه ثبت نام بدون آزمون چگونه می باشد؟

پس از اعلام زمانِ ثبت نام بدون آزمون  دانشگاه آزاد اسلامی(مرکز سنجش و پذیرش) که معمولاَ در شهریور ماه و بهمن ماه می باشد؛ داوطلب درسایت مرکز آزمون www.azmoon.org ثبت نام نموده و کد رهگیری در یافت می نماید ، سپس طبق زمانبندی که در سایت دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی واحد یادگار امام(ره) شهرری اعلام می گردد برای ثبت نام به دانشگاه مراجعه می نماید.

چگونه می توانم از نمرات پایان ترم خود مطلع شوم؟

جهت اطلاع از نمرات خود می توانید به سایت اینترنتی سیستم آموزش دانشگاه مراجعه نموده و پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود، در قسمت اعتراض نمرات نمره خود را مشاهد نمایید. نمره ای که توسط استاد در سایت ثبت می شود ابتدا در قسمت اعتراض نمرات قابل مشاهده می باشد. بعد از پایان مهلت اعتراض نمرات وارد کارنامه دانشجو می شود.

مهلت اعتراض به نمرات در سایت چند روز است؟

پس از تاریخ ثبت نمره توسط استاد شما به مدت یک هفته فرصت خواهید داشت تا نسبت به ثبت اعتراض در سیستم اقدام نمایید. بدیهی است پس از گذشت این مهلت  ثبت اعتراض امکان پذیر نمی باشد.

اگر معدل کل در زمان فارغ التحصیلی زیر ۱۲ باشد مشکلی ایجاد می شود یا خیر؟

اگر معدل کل زیر ۱۲باشد به هیچ عنوان مدرک تحصیلی صادر نمیگردد.این قبیل دانشجویان برای ارتقا معدل تا ۱۲ بایستی پس از گذراندن تمامی دروس بلافاصله به دانشکده مربوطه مراجعه نموده و نسبت به انتخاب چند واحد درسی(دروس نظری )بصورت ارتقا معدل (ماده۴۷) اقدام نمایند. اگر با اخذ حداکثر ۸ واحد معدل به ۱۲ برسد به صورت معرفی به استاد قابل اقدام است . در غیر اینصورت دانشجویان کاردانی تا حداکثر ۱۴ واحد می توانند بصورتترمی انتخاب واحد نمایند.

در صورت کار نکردن نام کاربری و رمز عبور چه باید کرد؟

در صورتی که پس از وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور خود نتوانستید وارد سایت اینترنتی سیستم آموزشی دانشگاه شوید، به صورت حضوری به کارشناس مرکز کامپیوتردانشکده خود مراجعه نمایید تامشکل شما برطرف گردد. 

شهریه ترم تابستان چگونه است؟

شهریه ثابت دوره تابستان در ازای اخذ ۶ واحد درسی و کمتر، نصف شهریه ثابت و در صورت اخذ بیش از ۶ واحد تا حداکثر۱۰ واحد، دوسوم شهریه ثابت به همراه شهریه واحدهای انتخابی می‌باشد.

افزایش ظرفیت دروس در مواقع تکمیل شدن ظرفیت، توسط چه کسی انجام می شود؟

      دروس اصلی و تخصصی توسط مدیران گروه ، دروس عمومی  و  دروس پایه توسط مدیر گروه مربوطه انجام می شود.

       علت اینکه نمره در بخش اعتراضات دیده می شود اما در کارنامه مشاهده نمی گردد چیست؟ 

     پس از تایید اولیه نمرات توسط استاد، تا یک هفته جهت اعتراض مهلت داده می شود. پس از یک هفته، استاد تایید نهایی می کند و ثبت نمرات دانشکده با مطابقت نمرات با صورت جلسه حاضرین و غائبین تایید پایانی می نماید، سپس نمره وارد کارنامه می شود.

   پس از ارسال پرونده به فارغ اتحصیلان، مسئول پاسخگویی به دانشجویان چه بخشی است؟

به علت تسویه حساب با آموزش و گروه، مسئولیت پاسخگویی به سئوالات دانشجویان برعهده فارغ التحصیلان است.

   نحوه ارسال نمرات دانشجویان میهمان چگونه است؟

  پس از وصول آخرین نمره دانشجوی میهمان، دانشجو کپی نامه مهمانی به همراه برگه انتخاب واحد به امورمالی دانشکده     مراجعه و پس از تایید به اداره امتحانات دانشکده مراجعه می نماید و ایشان پس از اخذ امضای آموزش، از طریق پست     نمرات را ارسال می کنند.

شرایط ورود به دانشگاه چگونه است؟

پذیرفته شدن در آزمون ورودی ،نداشتن منع قانونی ازنظرنظام وظیفه ،داشتن گواهینامه پایان تحصیلات در مقطع قبلی

   در چه زمانی درس از پیشنیازی در می آید؟

          الف- یک بار مردود باشد.

          ب- در ترم های بعد یک بار با پس نیاز انتخاب نماید و در پیشنیاز مردود شود. 

انتخاب همزمان دروس پیش نیاز و وابسته امکان دارد؟

در صورتی که در مورد درس پیش نیاز یک بار عدم اخذ نمره قبولی، حذف غیبت کلاسی توسط استاد و یا غیبت جلسه امتحان رخ داده باشد می توان این کار را انجام داد.

وضعیت نمره قبولی در درس وابسته و عدم اخذ نمره قبولی در درس پیش نیاز چگونه است؟

نمره قبولی درس وابسته به قوت خود باقی می ماند ولی باید درس پیش نیاز در ترم بعد انتخاب شود.

اگر میانگین کل کمتر از ۱۲ باشد (مشروط) چند واحد درسی انتخاب نمایم؟

حداکثر تا ۱۴ واحد درسی بدون احتساب دروس وصیت نامه و آشنایی با قرآن

وضعیت دانشجویانی که در انتخاب واحد رعایت پیش نیاز، هم نیاز، وابسته و سقف دروس را نکرده باشند چگونه است؟

مسئولیت این امر به عهده دانشجو بوده و آموزش موظف به حذف دروس مازاد می باشد.

اگر دانشجو در یک نیم سال کمتر از دروس مقرر (انتخاب ۱۲ واحد در یک ترم) انتخاب نماید و یا اینکه در جلسات امتحانی پایان ترم حاضر نشود وضعیت ترم در کارنامه کل چگونه ثبت می شود؟

یک نیم سال (ترم) محسوب شده و مقررات مشروطی یا معدل الف و حتی با حاضر شدن در یک جلسه امتحانی منظور می گردد.

تفاوت کاردانی پیوسته و ناپیوسته در چیست؟

کاردانی پیوسته شامل دانش آموختگانی است که بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی می شوند . 
کاردانی ناپیوسته شامل دانش آموختگانی است که پس از گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی می شوند.

هر سال تحصیلی چگونه تعریف می شود؟

هرسال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی ویک دوره تابستانی می باشد که هر نیمسال شامل ۱۶ هفته و دوره تابستان شامل ۶ هفته می باشد که دوره تابستان جزو سنوات تحصیلی محسوب نمی شود.

حداکثر واحد انتخابی در هر ترم (کاردانی و کارشناسی) چگونه است؟

دانشجویانی که میانگین ترمی آنها کمتر از ۱۲ می باشد مجاز به انتخاب حداکثر ۱۴ واحد درسی در نیمسال بعد می باشند
دانشجویانی که میانگین ترمی آنها بین ۱۲ تا ۱۶/۹۹
  می باشد  مجاز به انتخاب حداکثر ۲۰ واحد درسی در نیمسال بعد می باشند 
دانشجویانی که میانگین ترمی آنها ۱۷ و بالاتر باشد (با حداقل ۱۲ واحد درسی)  مجاز به انتخاب حداکثر ۲۴ واحد درسی در نیمسال بعد می باشند
تبصره: دانشجویان ترم آخر حتی در صورت مشروطی در ترم قبل ، مجاز به انتخاب حداکثر ۲۴ 
واحد درسی در نیمسال بعد می باشند.
اخذ دروس وصایا و روخوانی قرآن کریم علاوه بر تعداد واحد های فوق الذکر در نیمسال بلا مانع است.

حداقل واحد انتخابی دانشجو  (کاردانی و کارشناسی)چگونه است؟

دانشجو موظف به اخذ حداقل ۱۲  واحد (با احتساب وصایا و روخوانی قرآن) می باشد.

دروسی که دانشجو باید طی دوره تحصیلی خود اخذ نماید چه دروسی می باشد؟

دروس مربوط به هر رشته در چارت دروس در وب سایت دانشگاه (www.iausr.ac.ir) بخش دانشکده مربوطه  قسمت دروس ترمی موجود می باشد . با توجه به اینکه برنامه کلاسی و برنامه امتحانات طبق چارت دروس تنظیم می شود؛ لذابه دانشجویان توصیه میگردد دروس خود را در هر ترم  طبق چارت اخذ نمایند.

نمره قبولی در درس وصایای حضرت امام (ره) در هرمقطع تحصیلی چگونه است؟

نمره قبولی درس وصایا در همه مقاطع ۱۰ می باشد.