دانشکده ها

وضعیت علمی دانشگاه آزاداسلامی :

وضعیت علمی دانشگاه آزاداسلامی / سهم دانشگاه آزاد اسلامی در نخبه پروری

دکتر رامین محمدعلی طهرانی رئیس دانشکده آموزش معلمان صفائیه واحد یادگار امام گفت:«برای خدمت به مردم کشورم به ایران برگشتم و تجربیات و علمی را که آموخته بودم سعی کردم در قالب کارگاههای آموزشی در اختیار نسل جوان دانشجو قرار دهم.»

ادامه مطلب