رئیس دانشکده

تعداد بازدید:۲۰۹۷
 

نام: دکتر تهمینه دانیالی
رشته تحصیلی: جغرافیا
مقطع تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
 

تلفن: 33396611         داخلی: 300

           

 

آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۳۹۸