معاون دانشکده

تعداد بازدید:۱۹۶۹
معاون دانشکده

 

نام: خدیجه کلاته

رشته تحصیلی: شیمی معدنی

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی:

kalateh@gmail.com

تلفن: 33396600              داخلی: 217


 

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۳۹۹