شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۶۴۸


 - انجام کلیه مراحل ثبت نام و تکمیل پرونده برابر دستور العمل سازمان مرکزی

 - استخراج لیست دانشجویان ترم آخر در بررسی پرونده و گزارش مشکلات آموزشی آنها

 - اقدام در خصوص فرم های حذف دروس برابر آئین نامه آموزشی

 - اعمال موارد تبصره های آئین نامه آموزشی در ماده های 19- 23 - 28 - 41 - 45 - 46 - 48 و غیره در پایان هر ترم تحصیلی

 - مشخص نمودن وضعیت تداخل زمانی بین اخذ مدرک پایه و شروع به تحصیل در دانشگاه و انجام مکاتبات لازم

 - بررسی پرونده تحصیلی دانشجویان و گزارش موارد نقص آنها به دانشجو و اعلام به آموزش کل

 - اعلام اسامی دانشجویان ممتاز در هر نیمسال تحصیلی به آموزش کل

 - تکیمل پرونده دانشجویان انتقالی و ارسال به آموزش کل

 - بررسی تقاضای مهمانی دانشجویان دانشکده برای مهمان به سایر واحدها و پذیرش مهمانان از سایر واحدها و انجام کلیه امور ثبت نام و واحدگیری

 - انجام مراحل اداری مربوط به معادلسازی

 - برگزاری امتحانات در پایان هر ترم تحصیلی

 - اعلام وضعیت دانشجویان شاهد و ایثارگر به دفتر امور ایثارگران واحد

 - مکاتبات با سایر دانشگاه ها برای درخواست ریز نمرات و مدرک تحصیلی

 - صدور مرخصی و حذف ترم موارد مشخص

 - ثبت غیبت اساتید و هماهنگی برای تشکیل کلاسهای جبرانی با دانشجویان برای مکان کلاس

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۳۹۰