شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۵۵۴


-  تحویل فرم های طرح های پژوهشی اساتید و بررسی و طرح در شورای پژوهشی گروه، ارسال به حوزه معاونت پژوهشی

- دریافت گزارش مرحله ای طرح های پژوهشی

- دریافت مدارک اساتید جهت دریافت تشویقی بابت چاپ مقالات در مجلات و نشریات معتبر و همایش های داخلی و خارجی

- تحویل فرم های اعزام به خارج اساتید جهت شرکت در کنفرانس های بین المللی

- تحویل فرم های اعزام اساتید به کنفرانس های داخلی

- پیگیری امور مربوط به انجمن های علمی از جمله تحویل فرم های بازدید، برگزاری کنفرانس ها و سخنرانی های علمی و ...

- تحویل فرم هزینه های برآورد شده جهت برپایی نمایشگاه های آثار هنری اساتید

- دریافت مدارک و فاکتورهای هزینه شده در برپایی نمایشگاه های آثار هنری، بررسی و ارسال به حوزه معاونت پژوهشی

- اطلاع رسانی بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های جدید پژوهشی به اساتید محترم

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۳۹۰