اسامی کارکنان

 ردیف

نام ونام خانوادگی

 سمت

۱

آقای علی عظیم زاده

مدیر آموزش

۲

آقای مهدی یوسفی نجات

مسئول دفتر ریاست دانشکده

۳

آقای اسماعیل صادقی

امور کلاس ها

۴

آقای حمید رضا معصومیان

کارشناس کتابخانه

۵

آقای هادی علیخانی

کارشناس گروه کامپیوتر

۶

آقای حسن پنجایی مهربانی

کارشناس گروه حسابداری (برادران)

۷

خانم زهرا ملکی

کارشناس گروه حسابداری (خواهران)

۸

آقای غلامرضا نوری علویجه

متصدی امور سایتهای آموزشی

۹

خانم زهرا ایرانپور

دفتر مرکز کامپیوتر،کارشناس  گروه  کامپیوتر (خواهران)

۱۰

خانم زهرا نوری ثانی آبادی

کارشناس  فارغ التحصیلان

۱۱

خانم خدیجه محمدی

کارشناس  فارغ التحصیلان

۱۲

آقای حمید رضا معصومیان

مسئول کتابخانه

۱۳

آقای بهزاد بخشایی

کارشناس امور دانشجویی

۱۴

خانم زهرا دولت آبادی

کارشناس بایگانی

۱۵

شمسعلی فتحی

مسئول امتحانات

۱۶

آقای حسن صادق زاده

مسئول سخت افزار دانشکده

۱۷

 

کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی

۱۸

آقای سید ابراهیم سیدی

مسئول تاسیسات

۱۹

آقای محمدعلی نقی زاده

متصدی خدمات

۲۰

آقای حق ویردی

متصدی خدمات