اسامی کارکنان

تعداد بازدید:۱۹۵۳

۱

خانم خواجویی نژاد

امور آموزشی و کلاسها

۲

خانم محمدی

کارشناس امور فرهنگی دانشجویی و پژوهشی

۳

آقای مجید خیرآبادی

مسئول دفتر دانشکده

۴

آقای علی رستم پور

کارشناس کتابخانه

۵

آقای ابوذر

مسئول تاسیسات

۶

آقای شیخی

متصدی خدمات

 
آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۳۹۹