اسامی کارکنان

 ردیف

نام ونام خانوادگی

 سمت

۱

آقای علی عظیم زاده

مدیر آموزش

۲

آقای مجید خیرآبادی

مسئول دفتر ریاست دانشکده

۳

خانم خواجویی

امور کنترل کلاس ها

۴

آقای قاسم صفی نیا

کارشناس کتابخانه

۵

خانم الیاسی

کارشناس گروه کامپیوتر

۶

آقای مسعود ایوب

کارشناس گروه حسابداری (برادران)

۷

خانم زهرا ملکی

کارشناس گروه حسابداری (خواهران)

۸

آقای غلامرضا نوری علویجه

متصدی امور سایتهای آموزشی

۹

خانم زهرا ایرانپور

مرکز کامپیوتر،کارشناس  گروه  کامپیوتر (خواهران)

۱۰ آقای سید جواد موسویان کارشناس فارغ التحصیلان آموزش

۱۱

خانم زهرا نوری ثانی آبادی

کارشناس  فارغ التحصیلان آموزش

۱۲

خانم خدیجه محمدی

کارشناس  فارغ التحصیلان

۱۳

آقای بهزاد بخشایی

کارشناس امور دانشجویی

۱۴

آقای منوچهر حوری

کارشناس بایگانی

۱۵

آقای شمسعلی فتحی

مسئول امتحانات

۱۶

آقای حسن صادق زاده

کارشناس سخت افزار دانشکده

۱۷

آقای امیر فضل الهی

کارشناس نرم افزار دانشکده

۱۸

آقای مجید اسماعیلی

کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی

۱۹

آقای جواد اسدی

مسئول تاسیسات

۲۰

آقای محمدعلی نقی زاده

متصدی خدمات

۲۱

آقای صادق حیدریان

متصدی خدمات

۲۲

خانم هادی زاده

متصدی خدمات