شماره تماس های ضروری

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

۱

آقای دکتر محمد علی طهرانی

ریاست دانشکده

۳۳۳۹۶۶۱۱

۳۰۰

۲

آقای دکتر سید محمود خراسانی

مدیر پژوهش

-

۲۳۶

۳

آقای شریف پاک

دفتر حراست دانشکده

۳۳۷۵۶۴۰۵

۲۴۰

۴

آقای عظیم زاده

مدیر آموزش

۳۳۳۹۶۶۳۳

۲۵۸

۵

آقای یوسفی نجات

مسئول دفتر ریاست دانشکده

۳۳۳۹۶۶۱۱

۳۰۰

۶

خانم دکتر قنبری

مدیر گروه کامپیوتر (کاردانی)

-

۲۲۶

۷

آقای دکتر حبیبی

مدیر گروه حسابداری ( کاردانی)

-

-

۸

خانم  نوری – خانم محمدی

کارشناس فارغ التحصیلان

-

۲۹۳

۹

خانم ایرانپور

دفتر مرکز کامپیوتر

۳۳۷۵۹۴۰۴

۲۶۱

۱۰

آقای معصومیان

مسئول کتابخانه

۳۳۷۶۱۶۶۸

۲۸۳

۱۱

آقای صادقی

مسئول امور کلاس ها

-

۲۱۱

۱۲

آقای نوری

متصدی امور سایت های آموزشی

-

۲۹۰

۱۳

آقای بخشایی

کارشناس امور دانشجویی

۳۳۷۴۰۱۲۴

۲۲۸

۱۴

خانم دولت آبادی – خانم کربلایی

مسئول بایگانی

-

۲۶۴

۱۵

آقای فتحی

مسئول امتحانات

-

۲۲۳

۱۶

خانم ملکی

کارشناس آموزشی حسابداری (خواهران)

 

۲۱۵

۱۷

آقای پنجایی

کارشناس آموزشی حسابداری (برادران)

 

۲۱۴

۱۸

آقای علیخانی

کارشناس آموزشی کامپیوتر (برادران)

 

۲۱۳

۱۹

آقای صادق زاده

مسئول سایت کامپیوتر و اینترنت

-

۲۸۷

۲۰

آقای ملکی

کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی

-

۲۲۵

۲۱

آقای سیدی

مسئول تاسیسات

-

۲۰۷

۲۲

آقای نقی زاده

مسئول خدمات

-

۲۷۴

 

جهت ارتباط با تلفن های داخلی ساختمان شماره یک(صفائیه) با شماره ۱۳- ۳۳۷۴۳۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.