مسئولین دانشکده

تعداد بازدید:۴۶۶۱
 

نام: دکتر تهمینه دانیالی
رشته تحصیلی: جغرافیا
مقطع تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار

 

تلفن: 33396611         داخلی: 300

           

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۳۹۹